Politika zasebnosti

Upravljavec

Ta politika skrbi za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje o2, Ivan Korošec s.p. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca. 

Posdjetje o2, Ivan Korošec s.p. skrbi za varovanje vaših osebnih podatkov, tako da deluje v skladu s predpisi in zakoni (podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR s pričetkom uporabe dne 25.05.2018).

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

o2, Ivan Korošec s.p. 
Podpeč 72b
1352 Preserje
Slovenija
Matična številka: 3214630000
Telefon: +386 41 370 570
Email: 
info@o-2.si

Katere osebne podatke obdelujemo 

- Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov);

- Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
- Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd., geslo v enkriptirani (šifrirani) obliki in ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino ali nastanejo ob komunikaciji uporabnika in ponudnika).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
- komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
- sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
- tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte);
- za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
- za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani.

Čas hrambe osebnih podatkov
Osnovne osebne podatke hranimo časovno neomejeno, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naši spletni strani oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila).

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam izven podjetja o2, Ivan Korošec s.p. razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
- ponudniki storitev marketinga;
- ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
- ponudniki programerskih rešitev;
- dostavne službe. 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vse posredovane informacije so torej varovane pred vdorom tretjih oseb, kar uporabniku zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s podjetjem o2, Ivan Korošec s.p..

Veljavnost in uporaba politike zasebnosti
Ponudnik spoštuje zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino, ne odgovarja.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletne trgovine podjetja 
o2, Ivan Korošec s.p..

Politika zasebnosti velja in se brez izjem uporablja za:
- vsakega uporabnika na spletnih straneh podjetja o2, Ivan Korošec s.p., ob prvem in vsakem nadaljnjem obisku ter
- vsako osebo, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli obliki.

Politika zasebnosti se lahko spremeni oziroma dopolni brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila v skladu z zakonskimi predpisi, ki so takrat v veljavi. Aktualna verzija politike zasebnosti je objavljena na straneh spletnih trgovin podjetja o2, Ivan Korošec s.p..

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob naročilu/prijavi na e-novice obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko le-te vpišete na spletnih straneh podjetja o2, Ivan Korošec s.p.. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo na spletnih straneh oz. preko elektronske pošte na naslov: info@o-2.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o spletnih vsebinah in ponudbah podjetja o2, Ivan Korošec s.p.. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

- pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko kadarkoli naslovite v pisni obliki na info@o-2.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo tega spletnega mesta po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Posodobljeno: 25.5.2018